بازیافت آسفالت درجا

بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود در محل به طریق گرم توسط ماشین بازیافت و مطابق

مشخصات اسفالت گرم تولید و در سطح راه پخش و کوبیده می شنود 

حفظ منابع طبیعی ناشی از مصرف بخش عمده ای از مصالح سنگی و مواد قیری روسازی قدیمی در بازیافت گرم کارخانه ای و یا کلیه این مصالح در

بازیافت گرم درجا از مهمترین امتیاز این فرآیند محسوب می شود که سایر امتیازات زیر را نیز باید به آن افزود.

افزایش مقاومت روسازی بدون تغییر و یا تغییر جزئی در ضخامت روسازی.

اصلاح آسیب دیدگی های سطحی شامل قیرزدگی، پدیده جدا شدن سنگ دانه ها از رویه آسفالتی، شیار افتادگی ، ناهمواری ها و تغییر شکل ها.

افزایشنی تاب لغرشی

اصلاح خواص فیزیکی و شيمیائی قیر سخت شده موجود روسازی با جوان سازها و انطباق آن با مشخصات قیر خالص و در نتیجه افزایش دوام رویه

آسفالتی و بهبود تاب خستگی آن.

ثابت نگه داشتن رقوم سطح راه و یا تغییر جزئی این رقوم و در نتیجه سازگاری با شرایط هندسی را ه .

کاهش آلودگی زیست محیطی.

کاهش تولید ضایعات و مواد زائد و عدم نیار به محل تخلیه برای این مواد.

صرفه جویی در هزینه و انرژی و افزايش سرعت اجرای عملیات .

در مقابل امتیازات فوق باید آلودگی زیست محیطی بازیافت گرم کارخانه ای ناشی از مصرف مصالح بازیابی شده وگرم کردن و تبدیل آن به آسفالت

گرم و نیز اختلال جزئی در جریان ترافيك عمومی را از کارخانه به محل مصرف و بالعکس یادآور شد.

 

 

انواع بازیافت گرم 

عملیات بازیافت گرم طی دو روش متفاوت زیر به مورد اجراء گذ اشته می شود:

روش كار خانه اي 

روش درجا 

اصلاح تغییر شکل های طولی و عرضی شامل شیارافتادگی و موج های ایجاد شده در جهت حرکت وسایل نقلیه، اصلاح شیب عرضی و زهکشی

سطحی.

حذف موقت ترک های انعکاسی

مرمت ترک های ناشی از بارگذاری و ترک های حرارتی با شدت خيلی کم

احیاء قیر اکسیده شده اسفالت موجود با مصرف جوان سازها بدون افزایش قیر اسفالت

مرمت ترک های لغزشی

اصلاح تاب لغرشی و قیرزدگی

اصلاح دانه بندی و افزایش کیفیت اسفالت

در این روش ابتدا سطح اسفالت موجود برداشته شده و به داخل دستگاه بازیافت اسفالت ریخته شده و در صورت لزوم ضمن اختلاط با مصالح

جدید سنگی، قیر و یا ماده جوان ساز، مخلوط اسفالت گرم حاصل روی سطح راه پخش و متراکم می شود. تمام این عملیات بصورت درجا

انجام می گردد. حداکثر عمق بازیافت در روش درجا گاهی تا ۷۵ میلیمتر نیز قابل افزایش است.

 

امروزه بیش از ۲۲ میلیون کیلومتر از راه های برون شهری و معابر درون شهری جهان، با روکش های آسفالتی پوشش داده شده اند.

برای حفظ ایمنی و ماندگاری این راه ها هر سال بیش از یک میلیون کیلومتر از آنها نیاز به مرمت و بازسازی دارند. دولتها و سازمانهای ذیربط تنها

قادر به تأمین سالیانه حدود یکصد میلیارد دلار جهت بهبود وضعیت این راه ها هستند که این تنها بخشی از منابع مالی مورد نیاز است. متأسفانه

ناکافی بودن بودجه های تخصیص یافته برای مرمت و بازسازی روکش های آسفالتی و نیز ناکارآمدی روش های پرهزینه مرسوم، موجب بروز وقفه

در مرمت و بازسازی به موقع گردیده که منجر به کاهش کیفیت و عمر بخش عمده ای از معابر و راه های موجود در سرتار جهان شده است.

وضعیت روکش های آسفالتی را می توان از روش های مختلفی مانند بررسی کیفیت سطح جاده، انواع ترک ها، میزان ناهمواریها و شکافهای

ایجاد شده ارزیابی نمود. شرایط سخت آب و هوایی، حجم بالای ترافیک، تحمل بارهای اضافی و همچنین کیفیت نامطلوب احداث، نگهداری و

تعمیرات راه ها از عوامل موثر در تخریب سریع روکش جاده ها هستند.

معمولاً خرابی روکش های آسفالتی چند سال پس از بهره برداری سرعت می گیرد. مرمت و بازسازی به موقع، اعم از تجدید روکش یا بازیافت آن،

موجب افزایش کیفیت و عمر روکش آسفالتی می شود. مطالعات نشان می دهد که چنانچه عملیات بازیافت، قبل از تخریب شدید روکش آسفالتی ا

نجام پذیرد، باعث کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد.

روکش های آسفالتی از مخلوط قیر و مصالح سنگی شکسته با دانه بندی مشخص و کیفیت مناسب ساخته شده اند. در بسیاری از نقاط جهان به

دلیل کمبود و یا گرانی مواد فوق، تهیه و آماده سازی مخلوط های آسفالتی امری پرهزینه محسوب می شود. دست اندکاران نگهداری راه ها طی

دهه های اخیر به منظور یافتن بهترین راه حل برای بازیافت و حفظ مصالح موجود در روکش های فرسوده، تلاش نموده و روش های مختلف بازیافت

را مورد آزمایش قرار داده ند. در این میان یکی از موثرترین روش ها، “روش بازیافت گرم درجا” (Hot In-Place Recycling) موسوم به HIR بوده که

در این رابطه تجهیزات و ماشین آلات مختلفی طراحی و تولید شده اند.

مزایای استفاده از دستگاه بازیافت آسفالت شرکت Bagela

 

 • بازیافت آسفالت از ضایعات آسفالت‌های قدیمی و تهیه آسفالت با کیفیت در محل انجام کار و ترمیم سطح معابر
 • بازیافت و بدست آوردن تا ۱۰ تن آسفالت داغ در یک‌ساعت ( ظرفیت تولید دستگاهها ۷ تن و ۱۰ تن می‌باشد)
 • در دسترس بودن یک تن آسفالت داغ در مدت۱۰ دقیقه با مصرف ۶ لیتر گازوئیل در هر محل و در هر زمان
 • صرفه جویی و حذف هزینه‌های حمل و نگهداری و انباشت آسفالت‌های قدیمی
 • حذف هزینه‌های خرید آسفالت نو
 • بازیافت ۱۰۰ درصد آسفالت قدیمی معابر
 • سازگار با محیط زیست
 • عملکرد مستقل
 • دارای ابعاد کوچک و قابل استفاده در تمامی معابر کم عرض و عریض

(دستگاه ۷ تنی به ابعاد ۲ متر در ۵٫۴۰ متر و  دستگاه ۱۰ تنی به ابعاد ۲٫۴۵ متر در ۶٫۷۵ متر می‌باشد)

 • سرعت بالای انجام کار و صرفه جویی در زمان
 • بهترین و ارزان‌ترین روش برای ترمیم آسفالت معابر روستایی و مکان‌هایی که از کارخانه‌های آسفالت دور میباشند
 • کمترین تداخل در رفت و آمد خودروها
 • عدم وجود نگرانی در افزایش قیمت آسفالت و سوخت